подія

анонс
події

Тренінг “Економічне мислення: Перезавантаження”

опис

 

Центр Бендукідзе провів перший із серії тренінгів для вчителів у рамках міжнародної освітньої ініціативи Economic Fundamentals Initiative, у співпраці з Науковим містечком "Нова енергія" і за підтримки Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

"Економічне мислення: Перезавантаження" розроблено з метою:

 • сприяння впровадженню інноваційних методик викладання в освітній процес, 
 • розвитку загальних і професійних компетентностей вчителів,
 • популяризації економічних дисциплін і знань, 
 • а також підвищення рівня економічної грамотності населення.   

Напрям:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, інноваційних фахових методик);
 • формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;
 • створення стимулюючого освітнього середовища, яке сприяє розвитку критичного, економічного та аналітичного мислення;
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;
 • використання імерсивних методів навчання.

Обсяг: 10 годин.

Форма підвищення кваліфікації: очна.

Досягнуті результати навчання: Удосконалено вміння:

 • застосовувати інноваційні методи, форми, прийоми навчання;
 • формувати та розвивати ключові загальні і предметні компетентності учнів;
 • готувати учнів до успішного життя у сучасному глобалізованому світі;
 • формувати освітнє середовище, яке стимулює до набуття та використання на практиці економічних знань учнями;
 • ефективно застосовувати сучасні принципи та практики викладання економічних дисциплін;
 • викладати навчальний матеріал доступно, цікаво та креативно;
 • оцінювати, адаптовувати та розробляти нові освітні матеріали з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів учнів, а також викликів сьогодення.

Програма тренінгу:

День 1

 1. Застосування імерсивних методів в освітньому процесі. Теорія та практика (1 год.)
 2. Щоденна економіка: що це таке та як її викладати? (2 год)
 3. Гейміфікація та навчання через масову культуру (2 год)

День 2

 1. Гейміфікація та навчання через масову культуру (2 год)
 2. Навчання на практиці і проектна робота у класі (2 год)
 3. Сучасні допоміжні інструменти та ресурси для викладання економічних дисциплін (1 год).

Учасники тренінгу, які були присутні протягом усіх 10 годин, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Наказ про видачу сертифікатів